Intel a inregistrat in trimestrul al doilea al anului cele mai bune rezultate financiare din istorie

        CUMPARATI

 

·         Venit de 10,8 miliarde dolari;

·         Marjă brută de 67%;

·         Profit operaţional de 4 miliarde dolari;

·         Profit net de 2,9 miliarde dolari;

·         Profit per acţiune 51 cenţi;

SANTA CLARA, California, 14 iulie, 2010 – Intel Corporation a raportat astăzi un venit de 10,8 miliarde dolari pentru cel de-al doilea trimestru al anului, în creştere cu 34% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Compania a anunţat de asemenea un profit operaţional de 4 miliarde dolari, un profit net de 2,9 miliarde dolari şi un profit per acţiune de 51 cenţi.

“Cererea ridicată venită din partea clienţilor corporate pentru cele mai avansate microprocesoare Intel a condus compania către cel mai bun trimestru din istoria sa de 42 de ani”, a precizat Paul Otellini, Președinte și CEO Intel. “Tehnologiile avansate de procesare împreună cu design-urile de arhitectură diferenţiază continuu produsele Intel în piaţă. Segmentul PC-urilor şi al serverelor este prosper iar cererea pentru tehnologie de ultimă generaţie va continua să crească în viitorul apropiat.”

Comparaţie financiară GAAP

                                                                       

T2 2010

vs. T1 2010

vs. T2 2009

Venit

10,8 miliarde $

În creştere cu

466 milioane $

În creştere cu

2,7 miliarde $

Profit operaţional

4 miliarde $

În creştere cu

533 milioane $

În creştere cu

4 miliarde $

Profit net

2,9 miliarde $

În creştere cu

445 milioane $

În creştere cu

3,3 miliarde $

Profit per acţiune

51 cenţi

În creştere cu 8 cenţi

În creştere cu

58 cenţi

Comparaţie financiară Non-GAAP

Rezultatele Non-GAAP exclud amenda Comisiei Europene în valoare de 1,45 miliarde $ din T2 2009

                                                                      

T2 2010

vs. T2 2009

Venit

10,8 miliarde $

În creştere cu

2,7 miliarde $

În creştere cu

34%

Profit operaţional

4 miliarde $

În creştere cu

2,5 miliarde $

În creştere cu

177%

Profit net

2,9 miliarde $

În creştere cu

1,8 miliarde $

În creştere cu

175%

Profit per acţiune

51 cenţi

În creştere cu

33 cenţi

În creştere cu

183%

T2 2010-Informaţii financiare cheie

·         Grupul PC Client a înregistrat o creştere secvenţială a venitului de 2 procente, înregistrând un record pe segmentul microprocesoarelor mobile;

·         Grupul Data Center a înregistrat o creştere secvenţială a venitului de 13 procente, înregistrând un record pe segmentul microprocesoarelor de servere;

·         Microprocesorul Intel® Atom™  şi chipsetul au înregistrat un venit de 413 milioane dolari, înregistrându-se o creştere secvenţială de 16 %;

·         Preţul mediu de vânzare (PMV) al microprocesoarelor a avut o creştere secvenţială uşoară;

·         Marja brută a fost 67%, cu 3% peste media aritmetică a plajei de valori estimată iniţial de Intel: 62-66%;

·         Cheltuielile de R&D plus MG&A au fost de 3,25 miliarde dolari, peste estimarea iniţială a companiei în valoare de aproximativ 3,1 miliarde dolari;

·         Câştigul net provenit din investiţii de capital, dobânzi şi altele a fost de 204 milioane $, mai mare decât estimarea modificată a companiei în valoare de 180 milioane $;

·         Rata efectivă de impozitare a fost de 31%, puţin sub estimarea modificată de companie: aproximativ 32%;

Perspectivă de business

Perspectiva de business a companiei Intel pentru trimestrul trei nu include potenţialul impact al unor achiziţii, cesionări sau alte activităţi de business similare care pot fi finalizate după 12 iulie.

T3 2010

·         Venit: 11,6 miliarde dolari, plus sau minus 400 milioane dolari;

·         Marjă brută exprimată procentual: 67%, plus sau minus câteva puncte procentuale;

·         Cheltuieli, R&D plus MG&A: Aproximativ 3,2 miliarde dolari;

·         Impactul investiţiilor de capital, dobânzilor şi altele: aproximativ zero;

·         Depreciere: Aproximativ 1,1 miliarde dolari;

Întregul an 2010

·         Marjă brută exprimată procentual: 66 procente, plus sau minus câteva puncte procentuale; Aşteptările anterioare ale companiei au fost de 64 procente, plus sau minus câteva puncte procentuale ;

·         Cheltuieli (R&D plus MG&A): 12,7 miliarde dolari, plus sau minus 100 milioane dolari. Aşteptările iniţiale ale companiei erau de 12,4 miliarde dolari, plus sau minus 100 milioane dolari;

·         Cheltuieli R&D: Aproximativ 6,6 miliarde dolari. Aşteptările iniţiale ale companiei erau de 6,4 miliarde dolari;

·         Rată de impozitare: aproximativ 32 procente pentru cel de-al treilea şi cel de-al patrulea trimestru, mai mare decât aşteptările iniţiale ale companiei în valoare de 31 procente;  

·         Depreciere: Aproximativ 4,4 miliarde dolari, plus sau minus 100 milioane dolari;

·         Cheltuieli de capital: 5,2 miliarde $, plus sau minus 200 milioane $. Aşteptările iniţiale ale companiei erau de 4,8 miliarde dolari, plus sau minus 100 milioane $;

Situaţia perspectivei de business

Pe durata trimestrului, reprezentanţii corporaţiei Intel pot reitera perspectivele de afaceri în timpul întâlnirilor private cu investitori, analişti de investiţii, jurnalişti şi alţii. De la sfârşitul zilei lucrătoate de 27 august, până la publicarea comunicatului de presă referitor la rezultatele financiare ale celui de-al treilea trimestru din 2010, Intel va intra în “quiet period”. În acest interval perspectivele economice publicate în comunicatele de presă ale companiei şi în declaraţiile depuse la SEC vor fi considerate istorice, referindu-se la perioada de dinainte de “quiet period”  şi nefiind actualizate de companie.

Factori de risc

Declaraţiile de mai sus şi oricare altele din acest document care se referă la planuri şi aşteptări în T3, pe tot anul şi în viitor, au aspect de predictibilitate şi implică o serie de riscuri şi elemente necunoscute. Mulţi factori pot influenţa rezultatele actuale ale companiei Intel, iar diferenţele dintre previziunile prezente ale Intel în ceea ce priveşte aceşti factori poate face ca rezultatele reale să difere faţă de rezultatele exprimate în aceste declaraţii estimative. Momentan, Intel consideră că următorii factori pot juca un rol important în obţinerea unor rezultate reale diferite de estimările companiei: 

·      Cererea poate să difere faţă de aşteptările Intel, din cauza unei serii de factori ce include schimbări în condiţiile de business şi economice; acceptarea de către consumatori a produselor Intel şi ale concurenţei; schimbări în obiceiul de comandă al clienţilor, incluzând anulări (contramandări, rezilieri) şi schimbări la nivelul registrului de clienţi.

·         Intel îşi desfăşoară activitatea în industrii foarte competitive, caracterizate de un procentaj mare de costuri fixe sau greu de redus pe termen scurt, şi cerere de produs foarte variabilă şi greu de previzionat. Adiţional, Intel este în proces de tranziţie către o nouă generaţie de produse pe 32nm, proces în timpul căruia pot să apară probleme de execuţie, inclusiv defecte ale produselor şi apariţia unei erate împreună cu mult anticipata grilă a randamentului. Venitul şi procentul marjei brute sunt afectate de programarea introducerii pe piaţă a produselor Intel şi de cererea pentru aceste produse, pe măsura în care sunt acceptate pe piaţă; de acţiuni ale competitorilor, inclusiv reduceri şi lansări, programe de marketing şi modificări ale preţurilor, şi de răspunsul Intel la aceste acţiuni; problemele în furnizarea resurselor şi a materialelor; abilitatea Intel de a răspunde prompt progreselor tehnologice şi a încorpora noi caracteristici în produsele sale.

·         Procentajul marjei brute ar putea varia semnificativ faţă de aşteptări din cauza schimbărilor la nivelul venitului; mixt produs-preţ; costuri de iniţiere a activităţii; variaţii în evaluarea inventarului, inclusiv variaţii legate de momentul în care produsele vor fi puse la vânzare; stocuri în exces sau ieşite din uz; randament de producţie; schimbarea preţului per unitate; probleme în cadrul procesului de fabricaţie/asamblare şi costuri asociate; capacitatea de utilizare.

·         Cheltuielile, în special unele legate de marketing şi cheltuielile de compensaţie, precum şi cheltuieli legate de restructurare şi ajustarea valorii activelor variază în funcţie de nivelul cererii de produse Intel şi al venitului şi profiturilor.

·         Rata de impozitare previzionată este calculată în funcţie de legea actuală a impozitării şi de profitul realizat. Rata de impozitare poate fi influenţată de legea din jurisdicţia unde se stabilesc şi sunt taxate ulterior profiturile; de modificările în evaluările creditelor, beneficiilor şi deducerilor; de deciziile derivând din auditarea efectuată de către diferite autorităţi financiare, incluzând plata dobânzilor şi a amenzilor.

·         Pierderile sau câştigurile din titlurile de capital şi a dobânzilor şi altele pot să difere faţă de aşteptări, depinzând de câştigurile sau pierderile realizate din vânzarea sau schimbul de titluri; pierderile sau câştigurile din metodele de investiţii a titlurilor de capital; cheltuielile de depreciere cu privire la titlurile de creanţă, precum şi de capitaluri proprii şi alte investiţii; ratele dobânzilor; soldul de numerar; taxe în valoare justă a instrumentelor derivate.

·         Mare parte a portofoliului investiţiilor pe termen lung este format din companii din segmentul memoriilor flash, iar un posibil declin al acestei pieţe sau schimbări în planurile managementului nostru referitoare la investiţiile în acest segment de piaţă pot conduce la cheltuieli suplimentare, cheltuieli de restructurare, precum şi câştiguri/pierderi în investiţiile de capital, a dobânzilor şi altele.

·         Rezultatele financiare ale Intel pot fi influenţate de condiţii neprielnice economice,sociale, politice şi fizice/de infrastructură în ţări unde Intel, clienţii săi sau furnizorii săi îşi desfăşoară operaţiunile, incluzând conflicte armate şi alte riscuri de natură civilă, dezastre naturale, probleme de infrastructură, maladii şi fluctuaţii ale cursului valutar.

·         Rezultatele financiare Intel pot fi afectate de calendarul de închidere a achiziţiilor şi înstrăinărilor.

·         Rezultatele Intel pot fi influenţate de efecte adverse asociate cu defecţiuni ale produselor,erate (deviaţii de la specificaţiile publicate), litigii sau probleme regulatorii referitoare la proprietatea intelectuală, acţionariat, clienţi, antitrust şi altele, precum litigiile şi problemele regulatorii descrise în rapoartele Intel SEC. O hotărâre nefavorabilă ar putea include daune monetare sau o emitere către noi a unui ordin de interzicere de producere sau vânzare a unuia sau a mai multor produse. Acest lucru se opune practicii de afaceri particulare, afectând capacitatea noastră de a realiza produse, sau care necesită alte remedii, cum ar fi acordarea de licenţe obligatorii de proprietate intelectuală.

O discuţie detaliată referitoare la factorii care pot afecta rezultatele Intel a fost inclusă în raportul SEC, alături de un raport referitor la trimestrul fiscal finalizat la 27 martie 2010.

Webcast despre rezultatele financiare

Intel a ţinut un webcast public pe site-ul Investor Relations, www.intc.com, de unde utilizatorii vor putea descărca un material MP3 sau vizualiza o înregistrare video.

Intel îşi propune să raporteze rezultatele financiare obţinute în cel de-al treilea trimestru pe 12  octombrie 2010. Imediat după raportare, Intel doreşte să publice un comentariu al Stacy J.Smith, Vice President şi Chief Financial Officer pe site-ul www.intc.com/results.cfm. Un Webcast public despre rezultatele financiare va fi ţinut la ora 2:30 p.m PDT, pe site-ul www.intc.com.

Despre Intel

Intel este lider mondial în inovaţia din industria computerelor. Compania proiectează şi dezvoltă tehnologii esenţiale, ce servesc ca fundament pentru dispozitivele de computing din lume. Pentru informaţii suplimentare despre Intel accesaţi http://www.intel.com/pressroom şi http://blogs.intel.com.

Intel şi logo-ul Intel sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în Statele Unite şi în alte ţări.

* Alte nume şi brand-uri pot fi reclamate ca fiind proprietatea altor părţi