Dell ajută consumatorii să îşi accelereze modelele de cloud computing prin arhitectura Virtual Integrated System

        CUMPARATI

 

·      Arhitectura Virtual Integrated System (VIS) ajută clienţii să răspundă mai efcient cerinţelor de afaceri

·      Noi capabilităţi continuă să ofere support pentru medii eterogene de tip server, stocare, reţea şi hipervizoare multiple pentru a ajuta clienţii să îşi extindă investiţiile în sistemele existente şi să implementeze tehnologii de ultimă generaţie

·      Arhitectura şi serviciile VIS ajută clienţii să îşi extindă investiţiile IT existente şi să se bucure de avantajele modelelor publice şi private de cloud computing

BRACKNELL, Regatul Unit — Pentru a-şi sprijini clienţii în capitalizarea rapidă a avantajelor Erei Virtuale, Dell a introdus astăzi noi capabilităţi şi servicii pentru arhitectura sa Virtual Integrated System (VIS).  Companiile au investit semnificativ în tehnologii, iar abordarea Dell privind arhitecturile convergente le permite să păstreze şi să capitalizeze la maxim infrastructura centrelor de date existente fără să creeze aglomerări de tehnologii sau să recurgă la o strategie de înlocuire completă a sistemelor. 

‘Datele  IDC arată că organizaţiile fac tranziţia progresivă către cloud, menţinând infrastructura existentă şi dezvoltând în acelaşi timp noi servicii în cadrul modelelor cloud private sau publice. Organizaţiile europene, dintre care multe gestionează infrastructuri complexe în mai multe ţări, au nevoie de tehnologii ce pot fi integrate facil în mediile lor de operare,” a declarat Chris Ingle, Associate Vice President, Consulting, SIS Group, IDC. “Arhitectura Dell Virtual Integrated Systems doreşte să ofere această integrare progresivă, păstrând investiţiile existente în tehnologie şi extinzând în acelaşi timp capabilităţile IT ale organizaţiilor.’

Arhitectura şi serviciile Dell VIS ajută consumatorii să utilizeze tehnologiile noi şi cele existente pentru a realiza  tranziţia către un model deschis de tip cloud care configurează în mod dinamic sarcinile de lucru ale aplicaţiilor şi unifică activele eterogene de stocare, calcul şi reţea într-un fond comun de resurse.  Astfel, avantajele de care pot beneficia consumatorii includ: reducerea costurilor asociate gestionării IT, sporirea flexibilităţii necesare pentru a răspunde cerinţelor unor modele de afaceri în continuă schimbare şi implementarea şi transferul mai eficient al sarcinilor de lucru în cadrul resurselor fizice sau virtuale. 

Arhitectura Dell Virtual Integrated System reafirmă principiile cu tradiţie ale companiei privind livrarea de soluţii deschise, performante şi accesibile.  Utilizând arhitectura VIS, companiile îşi pot scala în mod dinamic mediile de operare pentru a echilibra sarcinile de lucru.  Mai mult, spre diferenţă de alte soluţii din acest spaţiu, arhitectura VIS este creată pentru a fi integrată în strategia companiilor privind managementul sistemelor şi investiţiile.  În strânsă colaborare cu soluţii de la parteneri precum Microsoft, VMware, Citrix şi BMC, VIS poate asigura o utilizare mai bună a investiţiilor curente precum şi posibilitatea de a standardiza şi capitaliza procesele şi fluxurile de lucru IT existente pentru un nivel de control şi consecvenţă sporit. 

Componentele arhitecturii Dell VIS

Arhitectura  VIS constă în componente modulare ce pot fi integrate în mediile IT existente ale clienţilor. Astfel, consumatorii beneficiază de mai multe opţiuni şi de posibilitatea de a implementa soluţii de top.  Arhitectura Dell VIS constă în trei componente cheie:

·         Dell Advanced Infrastructure Manager—Dell Advanced Infrastructure Manager (AIM) simplifică gestionarea centrelor de date, permiţând unui administrator unic să aloce resursele server, de stocare şi de reţea necesare pentru sarcinile de lucru ale aplicaţiilor. Soluţia poate unifica componente hardware eterogene şi hipervizoare performante pentru virtualizare pentru a crea rezerve virtuale de resurse uşor de gestionat. AIM elimină straturile de hardware şi virtualizare din centrele de date, iar consumatorii se pot concentra asupra alocării unei singure rezerve de resurse, în loc să gestioneze diverse tehnologii.

·         Dell VIS Self-Service Creator— Dell VIS Self-Service Creator poate reduce timpul de implementare a noilor aplicaţii de afaceri prin standardizarea şi automatizarea modului de implementare a acestora.  Această componentă include un portal web care permite utilizatorilor autorizaţi să selecteze, să implementeze şi să gestioneze un catalog personalizat de aplicaţii şi resurse IT, reducând timpul necesar implementării unei sarcini de lucru la doar câteva minute.  VIS Self-Service Creator poate spori controlul IT şi accelera în acelaşi timp procesele IT, reducând astfel timpul şi resursele utilizate. Toate acestea se realizează în mod fluid, serviciile putând fi utilizate cu soluţii hardware şi software ce provin de la mai mulţi furnizori.

·         Dell VIS Director— Dell VIS Director este un hub de operaţii IT pentru mediul virtual care oferă consumatorilor o imagine cuprinzătoare a elementelor virtuale şi le permite să identifice rapid posibilele probleme din mediul virtual. Modulul include raportare avansată, analiză a trendurilor, raportare privind capacitatea şi utilizarea precum şi soluţii privind alocarea costurilor şi returnarea de fonduri, oferind operatorilor IT un nivel sporit de vizibilitate în cadrul mediilor lor IT şi informaţii mai detaliate pentru un proces decizional mai eficient. Utilizând VIS Director, organizaţiile îşi pot gestiona în mod optim mediul curent şi îşi pot planifica mai eficient activităţile viitoare.

Serviciile Dell

Dell oferă o gamă de servicii şi capabilităţi care sprijină consumatorii în evaluarea, conceperea şi implementarea componentelor arhitecturii Dell VIS în cadrul mediilor IT noi sau existente. Aceste servicii şi soluţii sprijină organizaţiile în revizuirea strategiilor şi provocărilor IT, în linie cu viziunea Dell privind tehnologiile de virtualizare.  Aceste servicii includ:

·         Serviciile de consultanţă Dell  – Aceste servicii răspund celor mai importante provocări tehnologice şi de afaceri, precum configurarea self-service automatizarea sarcinilor operaţionale.  Consumatorii pot utiliza modulul Dell Technology Introductions pentru a explora cazuri concrete de utilizare, care îi vor sprijini în luarea de decizii informate în privinţa implementării. Odată stabilite, serviciile Dell de design şi implementare includ o integrare completă a componentelor Dell VIS.

·         Serviciile Dell ProSupport – ServiciileDell ProSupport[1] oferă expertiză în domeniul software îmbinată cu infrastructura extinsă de suport Dell pentru a ajuta clienţii să îşi atingă rapid obiectivele de afaceri.  Capabilităţile Dell ProSupport au fost extinse pentru a include şi suport avansat pentru componentele Dell VIS la nivelul întregului mediu IT al unei companii. Capabilităţi precum troubleshooting pentru software, de la nivel de bază la nivel avansat şi abonamente pentru software cu asistenţă pentru implementare de la distanţă a patch-urilor şi actualizărilor oferă consumatorilor suportul necesar pentru gestionarea eficientă a unei infrastructuri eterogene. 

Disponibilitate

Arhitectura Dell este unică  pentru că, spre deosebire de alte abordări generale, Dell Virtual Integrated System oferă consumatorilor flexibilitatea de a implementa componentele de care au cea mai mare nevoie pentru cerinţele lor specifice. Componentele arhitecturii VIS pot fi achiziţionate individual şi nu este necesar ca utilizatorii să achiziţioneze separat componente hardware. Această flexibilitate ajută consumatorii să facă trecerea către un model de tip cloud în perioada de timp dorită şi utilizând componentele hardware existente.

Dell Advanced Infrastructure Manager şi Dell VIS Self-Service Creator sunt disponibile de astăzi iar Dell VIS Director va fi disponibil în următoarele trimestre.

Citate

”Arhitectura Dell VIS ne oferă o soluţie foarte flexibilă şi dinamică pentru centrul de date, soluţie care acoperă resursele fizice şi virtuale şi ne ajută să ne mărim productivitatea de zece ori.” — Gustavo Viceconti, Preledinte şi CEO, NeuralSoft

”Compania noastră poate să îşi realizeze viziunea unui mediu virtual hibrid, cu mai multe hipervizoare multiple şi opţiunea de a transfera sarcini de lucru între acestea. Angajamentul Dell de a oferi un design deschis al arhitecturii Virtual Integrated System îmi oferă încredere că mediul meu IT poate evolua în mod fluid.”  — Golan Ben-Oni, Chief Security Officer & Senior Vice President of Network Architecture, IDT Telecom.

“Cloud computing este următoarea frontieră în IT şi, fără îndoală, oferă consumatorilor beneficii demonstrabile în ceea ce priveşte reducerea costurilor şi sporirea agilităţii.  Arhitectura Dell VIS este unică fiindcă funcţionează împreună cu arhitectura existentă a unui client şi cu produsele şi investiţiile curente ale acestuia –  fie că acestea sunt marca Dell sau sunt oferite de alţi furnizori.  Consumatorii apreciază foarte mult această abordare privind soluţionarea provocărilor din mediul IT.”  – Brad Anderson, Senior Vice President, Enterprise Product Group, Dell. 

Informaţii suplimentare:

·         Dell Advanced Infrastructure Manager Demo

·         Dell Advanced Infrastructure Manager Whitepaper

·         Dell VIS Self-Service Creator

·         Dell Data Center Solutions

·         Dell Virtualization Solutions

Despre Dell:
Dell (NASDAQ: DELL) este o companie receptivă la cerinţele clienţilor săi care utilizează această cunoaştere pentru a simplifica tehnologia şi pentru a crea soluţii inovatoare care oferă valoare fiabilă pe termen lung. Aflaţi mai multe la www.dell.com.

Dell este o marcă comercială a Dell Inc. Dell nu reclamă drepturi de proprietate asupra mărcilor şi denumirilor comerciale deţinute de terţi.[1] Disponibilitatea şi termenii serviciilor Dell variază în funcţie de regiune. Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.dell.com/servicedescriptions.