O nouă reglementare privind consumul de energie intră în vigoare la 7 ianuarie 2010

Prezentare generală a directivei ERP

        CUMPARATI

ErP = Produse din domeniul energetic (Energy Related Products). Directiva a fost redenumită recent. Este posibil să mai găsiţi referiri la nunele inţial EuP (Energy Using Products (Produse consumatoare de energie)).

Consiliul şi Parlamentul European au adoptat propunerea de directivă a Comisiei Europene privind stabilirea unui cadru pentru definirea cerinţelor Ecodesign (de ex., eficienţa energetică) pentru toate produsele consumatoare de energie din domeniile locuinţelor, serviciilor şi industriei. Directiva ERP (produse din domeniul energiei) este o directivă-cadru care stabileşte cadrul legal pentru Măsurile de implementare (IM) sau Loturi. Măsurile de implementare sunt obligatorii în activitatea firmelor din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE).

Lotul 6 ERP este o măsură orizontală care afectează piaţa computerelor prin reglementarea stărilor "oprit" (off) şi "repaus" (standby).

·         Domeniu de aplicare: Orice aparat din Clasa B de compatibilitate electromagnetică (EMC) (clasa A nu este vizată)

·         Creează definiţii noi pentru "oprit" şi "repaus", pentru a acoperi toate produsele

·         În caz că produsul este livrat într-o stare care corespunde definiţiilor pentru "oprit" / "repaus" utilizate pentru Lotul 6 (de ex. Activarea prin reţeaua locală nu este activată), acesta trebuie să satisfacă următoarele:

o    Nivelul 1 (7 ianuarie 2010) – Computerul trebuie să consume < 1 W în S5 la 230V

o    Nivelul 2 (7 ianuarie 2013) – Computerul trebuie să consume < 0,5 W în S5 la 230V

·         Toate computerele comercializate începând din 7 ianuarie 2010 trebuie să respecte reglementarea – convertiţi modelele acum!

·         Obligatoriu pentru toate tipurile de computere – de la nettop la supercomputere

·         Conformitatea este necesară pentru a putea aplica marcajul CE

Sursa: Newsletter INTEL