Intel a obţinut un venit de 13,5 miliarde de dolari în al doilea trimestru al anului

CUMPARATI

SANTA CLARA, California, 18 iulie 2012 – Intel Corporation a obţinut în al doilea trimestru un venit de 13,5 miliarde de dolari, un venit operaţional de 3,8 miliarde de dolari, un profit net de 2,8 miliarde de dolari şi un profit per acţiune de 0,54 dolari. Compania a generat aproximativ 4,7 miliarde de dolari cash din operaţiuni, a plătit dividente de 1,1 miliarde de dolari şi a folosit 1,1 miliarde de dolari pentru a răscumpăra acţiuni.

“Al doilea trimestru a fost marcat de o activitate şi o execuţie solidă, mai ales în zona centrelor de date, şi de lansarea unor noi produse precum sisteme Ultrabook şi smartphone-uri. În al treilea trimestru creşterea noastră va fi mai mică decât estimam anterior în condiţiile macroeconomice actuale. Având în vedere lansările de sisteme Ultrabook, smartphone-urile şi tablet PC-urile bazate pe tehnologiile Intel, combinate cu investiţiile noastre pe termen lung în producţie, suntem bine poziţionaţi pentru acest an şi nu numai”, a declarat Paul Otellini, Preşedinte şi CEO al Intel. 

Perspectivă de business

Perspectiva de business a companiei Intel exclude potenţialul impact al unor achiziţii, cesionări sau alte activităţi de business similare care pot fi finalizate după 17 iulie.

T3 2012 (GAAP, dacă nu este formulat altfel)

·         Venit: 14,3 miliarde de dolari, plus sau minus 500 de milioane de dolari;

·          Marjă brută exprimată procentual: 63% şi 64% Non-GAAP, plus sau minus câteva procente, excluzând anumite achiziţii şi costurile aferente;

·         Cheltuieli de R&D plus MG&A: aproximativ 4,6 miliarde de dolari;

·         Amortizarea achiziţiilor intangibile: aproximativ 80 de milioane de dolari;

·         Impactul investiţiilor de capital, dobânzilor şi altele: aproximativ zero;

·         Depreciere: aproximativ 1,6 miliarde de dolari.

2012 (GAAP, dacă nu este formulat altfel)

·         Venit cu 3-5% mai mare comparativ cu cel obţinut în 2011, în scădere faţă de estimările iniţiale de creştere de două cifre;

·         Marjă brută procentuală: 64% şi 65% Non-GAAP, plus sau minus câteva procente, excluzând anumite achiziţii şi costurile aferente;

·         Cheltuieli de R&D plus MG&A: 18,2 miliarde, plus sau minus 200 de milioane de dolari, în scădere cu 100 de milioane de dolari faţă de estimările iniţiale;

·         Amortizarea achiziţiilor intangibile: aproximativ 300 de milioane de dolari;

·         Depreciere: 6,3 miliarde de dolari, plus sau minus 100 de milioane de dolari, în scădere cu 100 de milioane de dolari faţă de estimările iniţiale;

·         Rata de impozitare: aproximativ 28%;

·         Cheltuieli anuale de capital: 12,5 miliarde de dolari, plus sau minus 400 de milioane de dolari.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la rezultatele Intel şi la perspective, accesaţi comentariul CFO de la adresa: www.intc.com/results.cfm.

Situaţia perspectivei de business

Perspectiva de business a Intel este postată la intc.com şi poate fi reiterată în public sau în timpul întâlnirilor private cu investitori şi alţii. Perspectiva de business este activă până la data de 14 septembrie, dacă nu intervine o actualizare. Perspectiva de business pentru amortizarea activelor necorporale, impactul investiţiilor de capital şi taxe va intra în vigoare după închiderea zilei de business de 24 iulie. De la sfârşitul zilei lucrătoare de 14 septembrie până la publicarea comunicatului de presă referitor la rezultatele financiare ale celui de-al doilea trimestru din 2012 – 16 octombrie, Intel va intra în “quiet period”. În acest interval perspectivele economice publicate în comunicatele de presă ale companiei şi în declaraţiile depuse la SEC vor fi considerate istorice, referindu-se la perioada de dinainte de “quiet period” şi nefiind actualizate de companie.

Comparaţie Financiară GAAP

Rezultate trimestriale

T2 2012

T1 2012

vs. T1 2012

Venit

13,5 mld. dolari

12,9 mld. dolari

În creştere cu 5%

Marjă brută

63,4%

64%

În scădere cu 0,7 puncte

Venit operaţional

3,8 mld. dolari

3,8 mld. dolari

În creştere cu 1%

Profit net

2,8 mld. dolari

2,7 mld. dolari

În creştere cu 3%

Profit per acţiune

54 cenţi

53 cenţi

În creştere cu 2%

 

 

 

 

Cele mai importante rezultate ale celui de-al doilea trimestru din 2012 (GAAP):

·         Venitul PC Client group a fost de 8,7 miliarde de dolari, în creştere cu 3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut;

·         Venitul grupului Data Center a fost de 2,8 miliarde de dolari, cu 14% mai mare comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut;

·         Venitul altor grupuri Intel® architecture a fost de 1,1 miliarde de dolari, în creştere cu 3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Comparaţie Financiară Non-GAAP

Rezultate trimestriale

T2 2012

T1 2012

vs. T1 2012

Marjă brută

64,4%

65,1%

În scădere cu 0,7 puncte

Venit operaţional

4,1 mld. dolari

4 mld. dolari

În creştere cu 1%

Profit net

3 mld. dolari

2,9 mld. dolari

În creştere cu 3%

Profit per acţiune

57 cenţi

56 cenţi

În creştere cu 2%

Rezultatele Non-GAAP exclud anumite achiziţii şi cheltuieli legate de acestea şi taxele aferente.

Factori de risc

Declaraţiile de mai sus şi oricare altele din acest document care se referă la planuri şi aşteptări în T3 2012, pe tot anul şi în viitor, au aspect de predictibilitate şi implică o serie de riscuri şi elemente necunoscute. Cuvinte precum “anticipativ”, “aşteptări”, “intenţii”, “planuri”, “dorinţe”, “încercări”, “estimativ”, “este posibil”, “ar trebui” şi variaţii ale acestora se referă la declaraţii de prognoză. Declaraţii care se referă la estimări, evenimente incerte sau supoziţii sunt identificate de asemenea ca elemente ale unei prognoze. Mulţi factori pot influenţa rezultatele actuale ale companiei Intel, iar diferenţele dintre previziunile prezente ale Intel în ceea ce priveşte aceşti factori poate face ca rezultatele reale să difere faţă de rezultatele exprimate în aceste declaraţii estimative. Momentan, Intel consideră că următorii factori pot juca un rol important în obţinerea unor rezultate reale diferite de estimările companiei:

·         Cererea poate să difere faţă de aşteptările Intel, din cauza unei serii de factori ce include schimbări în condiţiile de business şi economice; acceptarea de către consumatori a produselor Intel şi ale concurenţei; schimbări în obiceiul de comandă al clienţilor, incluzând anulări (contramandări, rezilieri) şi schimbări la nivelul registrului de clienţi. Incertitudinea de la nivel economic şi global mondial reprezintă un risc din cauza căruia consumatorii şi companiile ar putea amâna achiziţiile, ceea ce ar putea afecta cererea de produse;

·         Intel îşi desfăşoară activitatea în industrii foarte competitive, caracterizate de un procentaj mare de costuri fixe sau greu de redus pe termen scurt, şi cerere de produs foarte variabilă şi greu de previzionat. Venitul şi procentul marjei brute sunt afectate de programarea introducerii pe piaţă a produselor Intel şi de cererea pentru aceste produse, în măsura în care sunt acceptate pe piaţă; de acţiuni ale competitorilor, inclusiv reduceri şi lansări, programe de marketing şi modificări ale preţurilor şi de răspunsul Intel la aceste acţiuni; problemele în furnizarea resurselor şi materialelor; abilitatea Intel de a răspunde prompt progreselor tehnologice şi de a încorpora noi caracteristici în produsele sale;

·         Procentajul marjei brute ar putea varia semnificativ faţă de aşteptări din cauza schimbărilor la nivelul venitului, mix produs-preţ, costuri de iniţiere a activităţii, variaţii în evaluarea inventarului, inclusiv variaţii legate de momentul în care produsele vor fi puse la vânzare, stocuri în exces sau ieşite din uz, randament de producţie, schimbarea preţului per unitate, dificultăţi în cadrul procesului de fabricaţie/asamblare şi costuri asociate, capacitatea de utilizare;

·         Rata de impozitare previzionată este calculată în funcţie de legea actuală a impozitării şi de profitul realizat. Rata de impozitare poate fi influenţată de legea din jurisdicţia unde se stabilesc şi sunt taxate ulterior profiturile; de modificările în evaluările creditelor, beneficiilor şi deducerilor; de deciziile care derivă din auditarea efectuată de către diferite autorităţi financiare, incluzând plata dobânzilor şi a amenzilor;

·         Pierderile sau câştigurile din titlurile de capital, a dobânzilor şi altele pot să difere faţă de aşteptări, depinzând de câştigurile sau pierderile realizate din vânzarea sau schimbul de titluri; pierderile sau câştigurile din metodele de investiţii a titlurilor de capital, cheltuielile de depreciere cu privire la titlurile de creanţă, precum şi de capitaluri proprii şi alte investiţii, ratele dobânzilor, soldul de numerar, taxe în valoare justă a instrumentelor derívate;

·         Rezultatele financiare ale Intel pot fi influenţate de condiţii economice neprielnice, sociale, politice şi fizice/de infrastructură în ţări unde Intel, clienţii sau furnizorii săi îşi desfăşoară operaţiunile, incluzând conflicte armate şi alte riscuri de natură civilă, dezastre naturale, probleme de infrastructură, maladii şi fluctuaţii ale cursului valutar;

·         Cheltuielile, în special cele de marketing, pot varia în funcţie de cererea de produse Intel, veniturile şi profitul companiei;

·         Rezultatele financiare Intel pot fi afectate de calendarul de închidere a achiziţiilor şi înstrăinărilor;

·         Rezultatele Intel pot fi influenţate de efecte adverse asociate cu defecţiuni ale produselor, erate (deviaţii de la specificaţiile publicate), litigii sau probleme regulatorii referitoare la proprietatea intelectuală, acţionariat, clienţi, antitrust şi altele, precum litigiile şi problemele regulatorii descrise în rapoartele Intel SEC. O hotărâre nefavorabilă ar putea include daune monetare sau o emitere către noi a unui ordin de interzicere de producere sau vânzare a unuia sau mai multor produse. Acest lucru se opune practicii de afaceri particulare, afectând capacitatea Intel de a realiza produse, sau care necesită alte remedii, cum ar fi acordarea de licenţe obligatorii de proprietate intelectuală.

O discuţie detaliată referitoare la factorii care pot afecta rezultatele Intel a fost inclusă în raportul SEC.

Webcast despre rezultatele financiare

Intel a organizat un webcast public pe site-ul Investor Relations, www.intc.com, de unde utilizatorii pot descărca un material MP3 sau vizualiza o înregistrare video.

Intel îşi propune să raporteze rezultatele financiare obţinute în cel de-al doilea trimestru al anului 2012 pe 16 octombrie. Imediat după raportare, Intel doreşte să publice un comentariu al lui Stacy J. Smith, Vice President şi Chief Financial Officer pe site-ul www.intc.com/results.cfm.

Despre Intel

Intel este lider mondial în inovaţia din industria computerelor. Compania proiectează şi dezvoltă tehnologii esenţiale, ce servesc ca fundament pentru dispozitivele de computing din lume. Pentru informaţii suplimentare despre Intel accesaţi http://www.intel.com/pressroom şi http://blogs.intel.com.

Intel şi logo-ul Intel sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în Statele Unite şi în alte ţări.

* Alte nume şi brand-uri pot fi reclamate ca fiind proprietatea altor părţi